La plataforma Apple suposa una nova manera d'entendre l'educació.


Més enllà de l'ús d'un ordinador per llegir els continguts oferts pels centres docents i buscar informació a internet, l'ús de les solucions d'Apple permeten als alumnes el poder potenciar la seva creativitat i consolidar els coneixements que van adquirint d'una manera més natural.

Els professors poden exposar les matèries d'una nova forma, permetent que els alumnes s'allunyin d'un aprenentatge prefixat, facilitant el captar millor el seu interès i consolidar els coneixements que van adquirint.

La senzillesa de maneig dels paquets  iLife, GarageBang i iWork d'Apple ofereixen noves formes d'interactuar amb la informació.

És ja habitual veure nombroses escoles de primària i secundària en les quals l'ús de les tecnologies d'Apple combinades amb el concepte de l'aula digital ofereixen la possibilitat de treballar en petits grups que utilitzant eines com Pages poden compondre documents de text enriquits, compondre amb molta facilitat material audiovisual amb iMovie, o realitzar mitjançant Keynote presentacions impactants dels seus treballs.

Els alumnes estan molt acostumats a utilitzar la tecnologia en el seu dia a dia, i és necessari oferir equips i solucions que facilitin l'accés a nous mitjans i materials per a completar els projectes encomanats.

Permeti que li mostrem com Microgestio pot ajudar-li a millorar l'experiència dels seus alumnes i aconseguir que les solucions d'Apple formin part del seu pla d'estudis amb tota naturalitat.

K12 - COL·LEGIS