MDM - Zuludesk

Menys distraccions, millor aprenentatge.

Zuludesk és un sistema de Gestió de Dispositius Mòbils potent i econòmic, ideal per a l'aula moderna i digital d'avui. Amb Zuludesk es poden gestionar tots els dispositius d'Apple i utilitza eines eficaces i senzilles per als departaments informàtics, professors i pares i mares.

Amb la combinació del nou iOS 11 d'Apple, Zuludesk és la millor opció MDM per a l'educació. Inventari, implementació i protecció per tots els Mac, iPad i iPhones de la vostra escola. I a més, s'hi integra perfectament amb les TI existents del centre amb una facilitat ingreïble.

MDM - Zuludesk

ZuluDesk Teacher

La nova versió de ZuluDesk Teacher és una revisió completa des de zero. En desenvolupar aquesta tercera versió de l'aplicació per a professors, tenim una aplicació que és el complement perfecte a l'aplicació Classroom d'Apple. ¡Fes servir ZuluDesk Teacher juntament amb l'aplicació Classroom per portar l'ensenyament a un nou nivell!

Comença
MDM - Zuludesk
MDM - Zuludesk

Preparar una classe

Fes servir ZuluDesk Teacher per preparar fàcilment perfils de lliçons, la qual cosa inclou aplicacions i llocs web que es posaran a disposició dels estudiants durant les classes. També pots limitar les distraccions de l'estudiant establint restriccions, com evitar notificacions o desactivar la funció de la càmera.

MDM - Zuludesk

Comença una lliçó

Comença una lliçó amb ZuluDesk Teacher simplement seleccionant el perfil preparat d'una lliçó. Un cop hagi començat la teva classe, els estudiants només poden veure aplicacions i visitar llocs web preconfigurats amb l'opció "Preparar una lliçó". Un ensenyament més eficaç. Un millor aprenentatge. Menor distracció.

MDM - Zuludesk

Enviar un missatge

Actualitza als teus alumnes fàcilment enviant-los un missatge mitjançant l'aplicació ZuluDesk Teacher. Amb aquesta funció, els professors poden comunicar-se amb els seus estudiants.

ZuluDesk Management System

ZuluDesk te un potent sistema de gestió per a departaments informàtics. Els departaments informàtics tenen la responsabilitat de controlar tots els dispositius. Amb un sistema de gestió, aquests poden fixar normes i portar un registre d'activitats i incidents. És important que els informàtics tinguin les eines apropiades per gestionar dispositius Apple.

MDM - Zuludesk
Barcelona
Girona
Sant Cugat